Bocian biely má na Záhorí 63 hniezd, prevažne v lokalitách pri rieke Morava.  V nastávajúcich týždňoch budú mláďatá opúšťať hniezda, a preto nastal správny čas na ich spočítanie. 

Moravský Svätý Ján

„Prvé sčítanie bociana bieleho sa v areáli jeho hniezdneho rozšírenia uskutočnilo v roku 1934. Dalo významný základ pre poznanie vtedajšieho stavu populácie v Európe. Od roku 1974 boli opätovne organizované sčítacie akcie v desaťročných intervaloch. Posledné sčítanie bolo v rokoch 2004 a 2005. Výsledky 6. medzinárodného sčítania hovoria o existencii 233 000 párov bociana. Východnú populáciu, do ktorej patrí aj slovenská populácia bociana, tvorí 150 000 párov s najvyšším počtom v Poľsku (viac ako 52 000 párov).“ informuje Ján Gúgh zo Slovenskej ornitologickej spoločnosti/BirdLife Slovensko.

Bocianie hniezdo v Čáčove Foto: S. Bučák

Populácia bociana bieleho na Slovensku je ako v jednej z mála krajín sledovaná každoročne. Sčítanie párov realizujeme prostredníctvom spolupracovníkov a verejnosti.„ informuje Miroslav Fulín, koordinátor monitoringu a ochrany bociana bieleho na Slovensku a dopĺňa: „Pri poslednom medzinárodnom sčítaní v roku 2005 bol počet hniezdiacich párov na Slovensku najnižší v doterajšej histórii (927 párov). Odvtedy sa zvýšil a v posledných dvoch rokoch dosahuje počet 1190 párov. 

Ďalej: Vyberte si okres a spočítajte bocianov

Koľko párov bociana bieleho hniezdilo v roku 2014 a koľko mláďat vychovali úspešné bocianie páry sa dozvieme už o niekoľko týždňov. Pomôcť môže každý, kto pozná hniezdo bociana vo svojom okolí. 


.

Osobnosti kraja BSK