Slovenská rodná dedina na „Záhorí“ – tak touto piesňou privítali búranské „SPEVULE“ – nový ženský spevácky súbor z Borského Mikuláša , spolužiakov, ktorí sa zišli 12 júla 2014 po 50-tich rokoch od ukončenia ZDŠ.

stretnutie_rodakov_po_50_rokoch_borsky_mikulas

Po stretnutí pri kostole, ktorý je zasvätený Sv. Mikulášovi, prítomní sa zúčastnili sv. omše, ktorá bola nielen za tých ktorí sme sa dožili krásnych 65. rokov života, ale bola obetovaná i za tých, ktorí sa žiaľ tohto dňa nedožili.

Potom už nasledovalo, posedenie, ktoré nám pripravila naša obetavá spolužiačka p. Vierka Greňová s ďalšími spolužiakmi. S krásnou výstavou fotografii „Takí sme boli“ – sme si pripomenuli školské roky od 1. ročníka až po 9. ročník a tým i na našich učiteľov. Tí nás nielen k mnohému naučili, ale zúčastňovali sa s nami rôznych brigád – zber kamiliek, zemiakov, ktoré nás stmelili a mnohých nás i priviedli ku kladnému vzťahu k práci , k prírode. A nechýbala aj tabuľa s fotografiami už nebohých spolužiakov. Svojou prítomnosťou nás potešila naša triedna pani učiteľka Bulková, s ktorou sme si zaspomínali nielen na roky učenia, ale i huncútstva, ktoré k týmto rokom patrili.

Bolo nás veľa a prišli sme nielen z nášho kraja, ale i z ďalekej Kanady a tiež mnohé spolužiačky, ktoré si našli domov v Čechách , na Morave. Pri hudbe, tanci sme zabudli na choroby, ale i trápenia, ktoré už k nášmu veku patria.
Takže ešte raz srdečná vďaka tým, ktorí nám toto krásne posedenie sprostredkovali a my sa už tešíme, „MILÁ VIERKA“ , že sa v zdraví dožijeme i ďalších stretnutí.

Monika Polláková


.

BM: Ustekana sobota