tankovanie-ilustracne-foto

Páchateľ pristavil nákladné motorové vozidlo zn. SCANIA pri jednom zo stojanov v priestoroch čerpacej stanice a natankoval do palivovej nádrže pohonné hmoty v celkovej hodnote cca. 528,38 €. Následne na druhej strane nákladného vozidla natankoval pohonné hmoty v celkovej cene cca. 540,76 €, pričom bez zaplatenia odišiel na neznáme miesto. Uvedeným konaním bola spôsobená celková škoda vo výške cca. 1046,- €. Poverený príslušník PZ začal v tomto prípade trestné stíhanie vo veci prečinu krádeže.

Michal Szeiff


.

Je ok, ak nie si ok BSK