Z 30.júna na 1.júla v noci v roku 1914 bubnoval obecný sluha v Moravskom Svätom Jáne a hlásil, že všetci muži až do šestdesiatich rokov života, čo boli vojaci, musia do 24 hodín narukovať. Tu už bolo plaču a nariekaniu konca. Všetko behalo ako bez hlavy, každý si chystal to najnutnejšie, čo potreboval. Už ráno však prišla potešiteľná zvesť, že obecný sluha bol napitý, a tak to hlásil nesprávne. Takto začína denník Československého legiónara z rokov 1914-1920 Jozefa Klempu z Moravského Svätého Jána. 

Moje_skusenosti_za_svetovej_vojny_dennik_janan_jozef_klempa4

Jozef Klempa vo svojom denníku z obdobia prvej svetovej vojny zaznamenáva svoj osud – osud bežného vojaka od narukovania cez zajatie ruským vojskom, angažovanie sa v československých légiách (z čoho vyplývala povinnosť bojovať proti boľševikom) až po návrat do oslobodeného Československa. Ponúka obraz každodenného života v zajatí aj v légiách, politické názory obyčajných vojakov, ich vzťah k boľševikom, bielogvardejcom či vojenskému a politickému vedeniu légií. Zaujímavo tiež informuje o každodennom živote ruského človeka, o jeho zvyklostiach i slabostiach.

Moje_skusenosti_za_svetovej_vojny_dennik_janan_jozef_klempa3Ako legiónar precestoval za šesť rokov niekoľko krát celé rusko a domov sa vrátil cez Ameriku. 

Jozef Klempa sa narodil 13.apríla 1894 v Moravskom Svätom Jáne. Pochádzal z chudobnej mohopočetnej roľníckej rodiny. Ako sedemnástročný sa v roku 1911 vydal do Viedne vyučiť za obuvníka. Pri bojoch v Haliči v juhovýchodnom Poľsku ho zajali Rusi a premiestňovali ho z jedného zajateckého tábora do druhého, tak spoznal veľký kus Ruska.

Moje_skusenosti_za_svetovej_vojny_dennik_janan_jozef_klempa

V roku 1918 sa mu podarilo vstúpiť do československých légií a v bojoch prešiel celú Sibír. Za zásluhy ho vyznamenali Radom sokola s mečmi. Po návrate z vojny sa zamestnal na železničnej stanici v Sekuliach ako skladník a obuv opravoval iba rodine a priateľom. V roku 1922 sa oženil s Máriou Chrenovou. O rok sa im narodil syn Štefan a v roku 1922 dcéra Vlasta. Zomrel prirodzenou smrťou 28. novembra 1980 vo veku 86 rokov.

Moje_skusenosti_za_svetovej_vojny_dennik_janan_jozef_klempa2

Keď do Moravského Svätého Jána prišlo v roku 1945  sovietske vojsko, obecný úrad ubytoval veliaceho generála do domu Jozefa Klempu, lebo bolo známe, že ako jediný v dedine ovládal ruský jazyk. S generálom našli spoločnú reč a nad rozvinutou mapou Sovietskeho zväzu v prednej izbe hľadali trasu, ktorú legionár v Rusku absolvoval. Generál úprimne priznal, že vojak videl z Ruska viac než on sám.

Moje_skusenosti_za_svetovej_vojny_dennik_janan_jozef_klempa5

Denník Jozefa Klempu je o to cennejší, že neexistuje veľa autentických zápisov účastníkov bojov 1. svetovej vojny na ruskom fronte, ktoré by zaznamenali nielen historické udalosti, ale aj osobné pocity vojakov.

moje_skusenosti_za_svetovej_vojny_jozef_klempa_slovart_martinus

Moje skúsenosti za svetovej vojny
Denník československého legionára z rokov 1914 – 1920
Jozef Klempa · Vydavateľstvo: Slovart, 2014
Rukopis denníka spracovala a upravila vnučka Viera Melišková.
Kúpite v knihkupectvách: Martinus.sk

 

Zdroj: Kniha Moje skúsenosti za svetovej vojny


.

Osobnosti kraja BSK