Pri kontrole sa zamerajú na dodržiavanie zákazu požívania alkoholu alebo inej návykovej látky vodičmi pred alebo počas vedenia vozidla, dodržiavanie ustanovených alebo obmedzených rýchlostí jazdy vozidiel, dodržiavanie základných povinností vodiča a odhaľovanie tých porušení pravidiel cestnej premávky, ktoré sú hlavnými príčinami dopravných nehôd. Kontrolovať budeme aj označenie motorových vozidiel nálepkou preukazujúcou úhradu za používanie diaľnic a rýchlostných ciest, meranie hmotnosti nápravových tlakov a rozmerov vozidla, dodržiavanie sociálnej legislatívy, technických predpisov, technického stavu vozidiel a súvisiacich povinností vodiča a prevádzkovateľa vozidla.

Vodičov zároveň upozorňuje, že v záujme ochrániť čo najviac životov účastníkov cestnej premávky a viesť ich k disciplinovanosti budeme vo výkone častých osobitných kontrol na území Bratislavského kraja i naďalej pokračovať.

Karina Považanová


.

Je ok, ak nie si ok BSK