Deti z folklórneho súboru Leváranek  sa poctivo pripravovali na krajskú súťaž v Bratislave  “Zahrajte nám, muzikanti”. Súťaž sa konala 8. mája 2010 v kultúrnom dome Zrkadlový Háj v Bratislave-Petržalke.

Súboristi Leváranku sa veľmi pekne umiestnili a do Levár priniesli hneď niekoľko ocenení:

– v kategórii inštrumentalisti sa na 3. mieste umiestnil Štefko Artim v hre na akordeón. Zahral záhorácke pesničky.
–  kategórii sólisti speváci sa na 3. mieste umiestnila Karolínka Valachovičová. Spievala piesne Máte mja, mamičko a Mjeua sem frajírú.
– v  kategórii sólisti speváci sa na 2. mieste umiestnila Natálka Halíková. Spievala piesne Do to semkaj jede a V pondzelí.

Najväčší úspech však naše speváčky dosiahli v kategórii spevácke skupiny, v ktorej si vyspievali 1. miesto s piesňami Ti hodziny levárské a V Uňíňe. Boli to Natálka Halíková, Natálka Jurkovičová, Karolínka Valachovičová a Kristínka Hollá, ktoré nás budú ďalej reprezentovať na celoslovenskom kole v Likavke (pri Ružomberku) a na festivale Pod Likavským hradom 22. – 23. mája 2010.

Gratulujem vám všetkým z celého srdca a prajeme dobré umiestnenie aj v celoslovenskom kole!


.
Toto je čítané

BSK plánuje zrušiť tri stredné školy a vytvoriť jednu spojenú školu

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) plánuje zrušiť tri stredné školy a vytvoriť jednu…

20 rokov