sastin_bazilika_narodna_put

Práve kvôli 450. výročiu od prvého zázraku na príhovor Panny Márie v Šaštíne a zároveň aj kvôli 50. výročiu potvrdenia Panny Márie pápežom Pavlom VI. za Patrónku Slovenska a vyhlásenia chrámu v Šaštíne za baziliku minor sa stal rok 2014 po vyhlásení Katolíckej cirkvi na Slovensku Rokom Sedembolestnej Panny Márie a trvá od 1.1. do 31.12. 2014.

Program tejto púte sa skladá z viacerých častí:
6. september Dožinková slávnosť a Fatimská sobota
12. september  Modlitby za kňazov
12-13. september Pešia púť s otcom biskupom Jozefom Haľkom
13. september  CLIPTIME – diecézny program pre mladých
14. september  7Bolestná – celoslovenský mládežnícky program
15. september  Hlavná púť k Sedembolestnej Panne Márii
7.00 – Svätá omša
8.00 – Svätá omša
10.30 – Slávnostná svätá omša, kazateľ: J. Em. kardinál Jozef Tomko + zverenie Slovenska Panne Márii
14.00 – Akatist k Bohorodičke a požehnanie pútnikov
16.00 – Koncert Hanky Servickej, speváčky mariánskych piesní

16. september  Púť seniorov a chorých

Program 7Bolestná organizuje Rada pre mládež a univerzity Konferencie biskupov Slovenska a vznikol ako odpoveď na pozvanie otcov biskupov Slovenska pripraviť program pre mladých pri tejto príležitosti.

Viacej informácií:  Špeciálna webstránka Narodná púť

Pre tých, čo cestujú z väčšej diaľky budú pripravené telocvične, v ktorých môžu prespať, pričom odvoz bude zabezpečený. Tí, čo sa nemôžu dostaviť do Šaštína osobne si môžu túto púť pozrieť prostredníctvom vysielania priameho prenosu TV LUX.

Ivana Horinková

 


.
Toto je čítané

Kultúrny dom v Sobotišti ponesie meno Aničky Jurkovičovej

V Sobotišti si v nedeľu (19.5.) pripomenuli 200. výročie narodenia Aničky Jurkovičovej…

20 rokov