Sustredenie_dobrovolnikov_civilnej_ochrany_senica_skalica_na_Rozbehoch

Obsahom sústredenia bolo praktické precvičenie vybraných zručností, ako napríklad poskytovanie prvej pomoci, či vyhľadávanie rádioaktívneho materiálu pomocou rádiometra DC-3E-98, v sťažených podmienkach, v zadymenom priestore pri použití prostriedkov individuálnej ochrany. Taktiež boli u dobrovoľníkov overené aj znalosti z orientácie v teréne a signálov civilnej ochrany.

Celkom sa sústredenia zúčastnilo tridsať dobrovoľníkov a organizátorov akcie. Ako prekvapenie od organizátorov bola pripravená nahratá situácia o zranenom turistovi pod Vápennou skalou, pričom z poskytnutia prvej pomoci sa nakoniec stala regulárna pátračka po stratenej zranenej osobe. Že ide o súčasť praktickej prípravy však účastníkom došlo až neskôr. I tak sa do pátrania zapojili s veľkou vervou a stratená osoba bola nájdená skôr ako sami organizátori počítali. Za to, ako aj za samotnú účasť patrí dobrovoľníkom veľké ďakujem. Samozrejme, že poďakovanie patrí aj organizátorom, ktorí boli z radov dobrovoľníkov avšak obsah prípravy pred ostatnými dôkladne utajili.

Za poskytnutie priestorov musím poďakovať Územnému spolku SČK, ako aj členom SČK, ktorí pomohli s hodnotením poskytovania prvej pomoci a aktívne sa zapojili aj do fingovanej akcie o úraze turistu, čím ju pre ostatných urobili v prvom momente veľmi dôveryhodnou. Ak by niekoho zaujímalo prečo Oswald pre názov akcie, tak vedzte že jedným z vlastníkov neďalekého hradu Korlátka bol aj pán s takýmto menom.

Igor Janšák

 


.
Toto je čítané

BVS odporúča napúšťať bazény pomaly a prednostne v noci

Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) odporúča odberateľom napúšťať bazény pomaly, mimo odberovej špičky…

20 rokov