oprava_vytlkov_malacky

Realizovaná bola bezplatná prezentácia vo forme opravy súvislého pásu vozovky v dĺžke 16 m a šírke 2,25 m. Na tejto ploche sa nachádzali výtlky, sieťový rozpad vozovky a vyjazdené pásy, tzv “vlny”. Išlo teda o silné poškodenie cesty s viacerými druhmi defektov.

Silkot 10 je kompaktné zariadenie, ktoré obsahuje všetko potrebné technické vybavenie na lokálne opravy ciest, najmä na výtlky, sieťový rozpad vozovky, prepadnuté krajnice, poškodenia v okolí kanálových vpustí a obrubníkov ako aj zvlnených vozoviek a iných nerovností. Používa pri tom modernú infratechnológiu opravy – ohrev poškodených miest. Stroj nepoužíva frézovanie, rezanie, ani penetrovanie, je teda bezprašný a bezhlučný. Opravované miesto si ohreje pomocou infračerveného spektra žiarenia, ktoré preniká aj do hĺbky materiálu. Nahrievaná plocha navyše zasahuje aj do okolia opravovaného miesta, a tým spoľahlivo likviduje praskliny vybiehajúce do strán a zabraňuje tak opätovnému vzniku výtlku. Opravy výtlkov a povrchových porúch asfaltových komunikácií dokáže vykonávať aj v zime s takmer 100-percentnými výsledkami a kvalitou.

Vďaka ohrievaniu sa dosahuje lepšia priliehavosť a integrácia novej výplne do povrchu vozovky. Výsledkom je výrazne dlhšia životnosť a vyššia kvalita. Mesto bude teraz opravenú plochu monitorovať a v prípade spokojnosti má v pláne sa o takého zariadenie uchádzať.

Michaela Hamiary Janotová

 


.

BM: Ustekana sobota