S najvyšším finančným postihom skončila Fakultná nemocnica s poliklinikou v Skalici, za pochybenie jej úrad udelil sankciu 9 950 eur. Suma je veľmi blízko najvyššej možnej pokute, akú môže ÚDZS zo zákona uložiť.

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Foto: Pravda
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Foto: Pravda

Hovorkyňa ÚDZS Soňa Valášiková podotýka, že ak úrad pristúpil k sankcii, pri dohľade zistil, že zdravotná starostlivosť nebola poskytnutá správne. “Každý prípad je individuálny a náročný na posúdenie,” konštatuje Valášiková pre agentúru SITA.

Úrad klinicky zaujímavé prípady spracováva vo forme kazuistík. Medzi nimi možno nájsť aj prípady z minulého roka, kedy napríklad lekár nerozpoznal zlomeninu hornej končatiny, nebol správne vedený pôrod a dieťa zomrelo, či staršieho pacienta neodoslali po páde v nemocnici na CT vyšetrenie mozgu, pitva preukázala vnútrolebečné krvácanie. Kazuistiky však obsahujú aj pozitívne prípady.

Ak je pacient nespokojný s poskytnutou zdravotnou starostlivosťou, môže sa obrátiť na ÚDZS, podnet musí mať písomnú formu, vyžaduje sa aj podpis podávateľa.  Sťažovateľ, ktorý nie je spokojný s postupom šetrenia, prípadne sa nestotožnil so samotným výsledkom dohľadu, sa môže obrátiť na ústredie ÚDZS.

Zdroj: Agentúra SITA


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024