V Národnej Svätyni sa uskutočnia počas októbra rôzne zaujímavé púte a aktivity: putovať bude Slovenská katolícka charita, či veriaci Nitranskej diecézy. Uskutoční sa tiež Púť nalomených sŕdc, púť včelárov alebo Púť za kňazov.

bazilika_sedembolestna_sastin_straze

Ponúkame vám výber týchto aktivít. 
Piatok 3. októbra: Celoslovenská púť Slovenskej katolíckej charity
10.00 – 16.00, Národná Svätyňa – Stavovská púť

Sobota 4. októbra: Púť ružencových bratstiev
9.00 – 13.30, Národná Svätyňa – Stavovská púť

Sobota 4. októbra: Fatimská sobota
16.00, Národná Svätyňa
Posvätný ruženec s meditáciami, požehnanie, svätá omša s príhovorom biskupa

Nedeľa 5. októbra: Púť nalomených sŕdc
10.30 – 13.00, Národná Svätyňa
hosť: P. Matej Trizuliak MS, téma: Zvedení Bohom

Sobota 11. októbra: Púť nitrianskej diecézy
9.00 – 13.00, Národná Svätyňa
Diecézna púť, 11.00: Svätá omša: Mons. Viliam Judák

Sobota 18. októbra: Výročie milostivej sochy
sväté omše 8.00, 19.00, Národná Svätyňa
Vyhlásenie sochy Sedembolestnej Panny Márie za milostivú (1732)

Sobota 18. októbra: Púť včelárov
10.30: Svätá omša – Stavovská púť

Sobota 25. októbra: Púť za kňazov
9.00 – 17.30, Národná Svätyňa, www.postaputzaknazov.sk
prednášky, modlitby za kňazov, chvály, svätá omša

Celý zoznam všetkých aktivít nájdete na www.bazilika.sk.

Martin Ližičiar


.
Toto je čítané

Senické zastupiteľstvo sa bude venovať úveru na modernizáciu mestskej bytovky

Zastupiteľstvo mesta Senica zaradilo do programu svojho štvrtkového (18.4.) rokovania rozhodnutie o…

BM: Ustekana sobota