Pri príležitosti 25. výročia zasadania Združenia miest a obcí Slovenska sa uskutoční slávnostné stretnutie súčasných, aj bývalých primátorov a starostov miest a obcí okresu Skalica, ktorí zastávali, resp. zastávajú túto funkciu od roku 1989. Tohto podujatia sa zúčastní aj exprezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič.

Záhorácka socha slobody. Zdroj foto: ezahorie.sk
Záhorácka socha slobody. Zdroj foto: ezahorie.sk

Súčasťou zasadnutia bude slávnostné odhalenie ZÁHORÁCKEJ SOCHY POHODY, ktorá je parafrázou na americkú Sochu Slobody. Slávnostné odhalenie sochy sa uskutoční 24. 10. 2014 o 15:30 hod. nad golfovým ihriskom v Skalici. ZÁHORÁCKA SOCHA POHODY bude symbolizovať vinohradníctvo a rodinnú pohodu, určite sa stane jedným z turistických cieľov pri spoznávaní Záhoria.

Renáta Fasurová


.

Osobnosti kraja BSK