Výstava je tvorená textovou časťou, doplnenou trojrozmernými predmetmi. Panelovou formou prináša prehľad vývoja vojny v súvislosti s regiónom Záhoria (mobilizácia; jednotky armády, v ktorých Záhoráci bojovali; vojenské nemocnice; zajatecké tábory; cintoríny; československé légie; zázemie; pamätníky).

Prva_svetova_vojna_a_Zahorie_zahorske_muzeum_skalica
Foto: Michal Hajdin

Trojrozmerná časť výstavy prezentuje zbrane, predmety viažuce sa k jednotlivým vojakom, tlačoviny, predmety tzv. zákopového umenia, fotografie, pamätné predmety a niekoľko súčastí uniforiem. Atmosféru doby dotvárajú predmety ako nábytok, bytové doplnky, kríže, obrázky.

Predmety, tlačoviny, listy, fotografie pochádzajú zo zbierok Záhorského múzea, Štátneho archívu v Bratislave – pobočky Skalica i od súkromných osôb, ktoré v reakcii na výzvu Záhorského múzea uverejnenú v médiách zapožičali množstvo svojich osobných pamiatok na rodinných príslušníkov, ktorí vo vojne bojovali (45 reakcií, získaných 1314 ks fotografií, 285 ks dokumentov, 11 príbehov a 278 ks trojrozmerných predmetov).

Záhorské múzeum
Námestie Slobody 13, 909 01 Skalica
Výstava potrvá až do 28.11. 2014 (8:00 – 16:00h)

 


.
Toto je čítané

Poľnohospodárov na Záhorí trápia časté a prudké zmeny počasia

Tohtoročná zima bola veľmi krátka a mierna. Počas nej nestihla vymrznúť pôda a vymrieť…

BM: Ustekana sobota