Škôlka na Hviezdoslavovej ulici začala s postupnou revitalizáciou školského dvora, v najbližších dňoch bude v rámci projektu Hviezdičky z dopravnej výchovy vytvorené na betónových plochách odborníkom navrhnuté dopravné ihrisko.

Hviezdicky_z_dopravnej_vychovy_malacky

Škôlka tiež zakúpila odrážadlá a kolobežky, prilby a reflexné vesty. Výstupom projektu sú okrem iného aj krátke animované filmy, ktoré znázorňujú rôzne dopravné situácie, do ktorých sa deti ako účastníci cestnej premávky môžu dostať. Vďaka tomu sa z grantových prostriedkov do škôlky zakúpil fotoaparát so statívom.
„Cieľom projektu je zvýšiť povedomie detí o pravidlách cestnej premávky, nech si osvoja základy bezpečného správania sa na cestách. Snažili sme sa im preto spolu s pedagogičkami zo škôlky sprostredkovať informácie zábavnou formou. Pri vzdelávaní sme využívali interaktívnu tabuľu, neskôr sme si modelovali situácie na magnetickej tabuli a fotili jednotlivé sekvencie tak, aby sme ich vedeli spojiť do krátkeho animovaného filmu. Zážitkom pre deti Unbenannt-3iste bola aj návšteva štábu, ktorý prišiel zhotoviť o projekte pre Nadáciu Volkswagen spot,“ prezradila predsedníčka Rodičovského združenia pri MŠ a autorka projektu Lucia Vidanová.
Elokované triedy MŠ Hviezdoslavova pravidelne usporadúvajú aj recitačnú prehliadku Mám básničku na jazýčku. V rámci dopravného projektu ešte vznikajú aj básničky k téme, ktoré potom na jar malí škôlkari z Hviezdoslavovej odprezentujú verejnosti.

MŠ Hviezdoslavova

 


.

Je ok, ak nie si ok BSK