Úrazy detí pri dopravných nehodách sú na druhom mieste z celkového počtu detských úrazov. Častou príčinou týchto nehôd býva hrubá chyba chodca a jeho stretnutie s motorovým vozidlom končí takmer vždy zranením – ľahším, ťažším alebo usmrtením.

Bezpecnost_deti_na_cestach_a_povinnost_nosenia_reflexnych_prvkov

V záujme zvýšenia bezpečnosti nemotorových účastníkov cestnej premávky, najmä chodcov a cyklistov vykonala skupina prevencie Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Senici 23. a 27.10. preventívne aktivity pre žiakov prvých ročníkov základných škôl na ul. V. Paulinyho Tótha a ul. Komenského v Senici.

Mladší školský vek je obdobím vstupu dieťaťa do školy, do verejného života a deti si v tomto veku osvojujú väčšinu návykov. Práve týmito preventívnymi aktivitami sme chceli dosiahnuť, aby si osvojili správne návyky chodcov, aby získali základné vedomosti bezpečného správania sa v rôznych dopravných situáciách – najmä bezpečné prechádzanie cez cestu, cez priechod pre chodcov so svetelnou signalizáciu, správnu chôdzu po ceste, pri ktorej nie je chodník, bezpečné vychádzanie spomedzi rôznych prekážok, ktoré sa nachádzajú v blízkosti ciest.

Jeseň so sebou prináša ranné hmly, dážď, vonku sa skôr stmieva a preto boli preventívne aktivity zameraná i na osvetu významu nosenia reflexných prvkov. Je veľmi dôležité, aby deti boli na ceste viditeľné, či idú ráno do školy, alebo sa vracajú domov z krúžku či tréningu. Správne oblečenie a reflexné prvky zohrávajú v bezpečnosti detí v cestnej premávke veľmi dôležitú úlohu. Všeobecne, ak sme oblečení v tmavých farbách, vodič auta nás napr. v tme vidí zo vzdialenosti asi 20 metrov, ale reflexný materiál žiari až na 200 metrovú vzdialenosť. Tento efekt je u malých detí ešte výraznejší. Ak sa skombinuje nápadná farba odevu a reflexných prvkov sú chodci a cyklisti v cestnej premávke oveľa viditeľnejšími. Veľmi dobré poslúžia na zvýšenie bezpečnosti reflexné nášivky, prívesky na školských taškách, ruksakoch, či rôznofarebné reflexné nálepky. Zákon o cestnej premávke ukladá povinnosť chodcom mať na sebe reflexné prvky, ak idú po krajnici alebo po okraji vozovky. Za zníženej viditeľnosti musia mať na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky a oblečený reflexný bezpečnostný odev nielen mimo obce, ale aj v obci.

Deti, ktoré sa zúčastnili spomínaných preventívnych aktivít dostali od Policajného zboru reflexnú pásku, ktorá má chrániť ich život a zdravie a zvyšovať bezpečnosť v cestnej premávke.

Jana Dujková, prevencia OR PZ Senica

 

 


.
Toto je čítané

Trnavská župa ocenila osobnosti a kolektívy za prínos k rozvoju kraja

Trnavská župa v priestoroch Divadla Jána Palárika v Trnave počas slávnostného galavečera odovzdala výročnú…

20 rokov