Spoločnosť Holcim Slovensko vyhlasuje 6. ročník Ceny Holcim pre rozvoj regiónu Záhorie. O podporu v celkovej výške 15.000 eur sa môžu uchádzať jednotlivci, skupiny občanov, mimovládne organizácie, verejné inštitúcie a školy. Prihlasené projekty môžu byť realizované iba v obciach Kuchyňa, Pernek, Plavecké Podhradie, Plavecký Mikuláš, Plavecký Peter, Rohožník, Sološnica alebo v meste Malacky.

Najlepšie z projektov môžu získať finančnú podporu až do výšky 2000 eur a musia byť zrealizované najneskôr do konca júna 2011.

„Pre našu spoločnosť Holcim je dôležitý rozvoj regiónu Záhorie, nakoľko patríme medzi najväčších zamestnávateľov na Záhorí. Od roku 2005 sme prostredníctvom Ceny Holcim podporili 81 projektov sumou takmer 111.000 eur. Aj tento rok sme si vybrali štyri kľúčové oblasti, ktoré chceme podporiť,“ hovorí Peter Robl, ktorý Cenu Holcim koordinuje od jej prvého ročníka. „K zdravému vývoju mladých ľudí prispieva aj zmysluplné trávenie voľného času a preto chceme podporiť projekty s touto problematikou. Ďalšími podporovanými oblasťami sú vzdelávanie, ochrana životného prostredia a komunitný rozvoj. Predkladané projekty bude hodnotiť výberová komisia, ktorú budú tvoriť predstavitelia spoločnosti Holcim, zástupcovia regionálnych médiií a odborníci na komunitný rozvoj.“

Spoločnosť Holcim bude pri výbere podporených aktivít prihliadať tiež na kvalitatívnu zmenu, ktorú priniesie projekt priamym alebo nepriamym adresátom, na dlodobú efektivitu, na počet priamych a nepriamych adresátov projektu a tiež na počet zapojených miestnych obyvateľov a inštitúcií. Projekty majú tiež obsahovať prvok aktívneho zapojenia budúcich užívateľov do ich plánovania, realizácie a hodnotenia.

„Chceme podporiť len tie najkvalitnejšie aktivity. Preto ponúkame možnosť osobných konzultácií, ktoré sa uskutočnia v spoločnosti Holcim v Rohožníku,“ vysvetľuje Peter Robl, manažér pre trvalo udržateľný rozvoj Holcim Slovensko a dodáva: „Avšak na tieto konzultácie je nutné sa vopred prihlásiť, aby sme ich organizačne zabezpečili.“

Spomínané konzultácie budú prebiehať v termíne 14. júna a 21. júna 2010 a prihlasovať sa je možné buď e-mailom: peter.robel@holcim.sk alebo telefonicky na t.č. 034/77 65 166.

Bližšie informácie a ako aj formulár na nahlasovanie projektov je dostupný na www.holcim.sk. Vyplnený formulár je potrebné zaslať elektronicky na e-mailovú adresu peter.robl@holcim.com najneskôr do 30. júna 2010. Ak to vyžaduje charakter projektu, je potrebné priložiť aj súhlas tretích strán, ktorých sa priamo, či nepriamo dotýka.

Zoznam ocenených projektov bude zverejnený 7. augusta 2010 v rámci Rohožníckych obecných slávností.

Elena Brezovská


.
Toto je čítané

ZUŠ-kárky z Malaciek sú majsterkami Európy

Žiačky tanečného odboru Základnej umeleckej školy v Malackách získali tri zlaté miesta…

HAŠŠO 6/2024