Jozefa Ondrejku nahradí v Malackách na poste primátora po 16 rokoch nezávislý kandidát Juraj Říha. Spomedzi ôsmich kandidátov získal 1973 hlasov voličov (37%).

Juraj Říha s riaditeľkou mestského centra sociálnych služieb v diskusii pri otváraní denného stacionára.
Juraj Říha s riaditeľkou mestského centra sociálnych služieb v diskusii pri otváraní denného stacionára.

Čo bolo kľúčové pre vašu výhru?
Môžem sa len domnievať, keďže som si nerobil žiadne predvolebné prieskumy. Ľudia mi však pri osobných stretnutiach ďakovali za moju doterajšiu prácu a ocenili, že som predstavoval počas kampane konkrétne riešenia. Predpokladám teda, že mohli u konkrétnych voličov zavážiť moje osemročné skúsenosti poslanca a odborné poznatky. Príjemne ma prekvapilo, že voliči nedali na emóciu, ktorú sa snažili vyvolať moji protikandidáti, ale vsadili na racionálnu voľbu. Je evidentné, že sa spoločnosť posúva a ľudia sú znechutení straníckou celoštátnou politikou. Nenávistná antikampaň vedená proti mne bola voličmi odmietnutá a mám štyri roky na to, aby som dokázal, že veci môžu fungovať inak a lepšie. Už len za túto možnosť všetkým voličom aj touto formou ďakujem.

Aké budú vaše prvé kroky v pozícii primátora?
Dostal som mnoho pozdravov od Malačanov, ktorí do mňa podľa ich slov vložili posledný zvyšok dôvery k voleným funkciám. Uvedomujem si tento svoj záväzok a prijímam ho s rešpektom a pokorou. Malačania ma však nezvolili len tak, mnohí očakávajú mojou voľbou skutočnú zmenu a dynamiku riešenia vecí. Na webstránke LPM.sk som už zverejnil výzvu, aby mi obyvatelia napísali, ak doteraz nedostali z mestského úradu ani len informáciu o vybavení podnetov, ktorých stav riešenia si hneď po nástupe osobne skontrolujem. Chcem sa zoznámiť s aktuálnym stavom prebiehajúcich projektov a pripravujem sa na členstvo v pracovnej skupine, ktorá sa podieľa na rozpracovaní dokumentov k čerpaniu eurofondov, aby som pomohol upevniť pozíciu Malaciek a obcí na Záhorí.

Čo považujete za najväčší problém mesta?
Funkcie sa oficiálne ujmem 15. decembra. Už teraz sa ukazuje, že budem musieť ešte pred Vianocami aktívne vstúpiť do riešenia financovania pohotovosti v nemocnici, keďže sa sťažuje pozícia Malaciek pri príprave zmluvy so samosprávnym krajom. Možno obyvatelia nevidia ako problém ani projekt odkanalizovania, ktorý mnohí považujú za skončený. Opak je však pravdou, keďže obyvatelia sa nenapájajú a ohrozujú tým jeho priebeh. Ak budú tieto dve veci v riešení, začnem v plnej spokojnosti venovať všetku energiu riešeniu top priorít, medzi ktoré zaraďujem dopravu, verejné osvetlenie, bytovú výstavbu či obnovu chodníkov a ciest.

Juraj Říha (29) vyštudoval Právnickú fakultu Trnavskej univerzity a Ekonomickú univerzitu v Bratislave. Poslancom mestského zastupiteľstva v Malackách bol dve volebné obdobia. Pracoval v oblasti advokácie a médií. Do zvolenia primátorom Malaciek viedol na Ministerstve financií SR oddelenie zaoberajúce sa daňovou politikou miest a obcí.


.

BM: Ustekana sobota