Hodnotenie školy je vypočítané na základe výsledkov celonárodných testov v 9. ročníku (Testovanie 9) a mimoriadnych výsledkov žiakov vo vybraných súťažiach.

zakladna_skola_malacky
Ilustračné foto: Malacky.sk

Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov a môžu tak byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.

Poznámka: Rebríček je zostavený len z dostupných údajov. Preto sa tu nenachádzajú všetky školy.

Školy s najlepšími výsledkami navštevujú žiaci, ktorí dosahujú výborné výsledky v celonárodných testoch, sú úspešní v olympiádach a medzinárodných projektoch. Naopak školy s najhoršími výsledkami dosahujú nízku úspešnosť v celonárodných testoch, olympiád ani medzinárodných projektov sa nezúčastňujú. V aktuálnom hodnotení je určite nepríjemným prekvapením, že školy s vyššími zdrojmi na žiaka dosahujú mierne horšie výsledky.

Upozornenie: Hodnotenie nezohľadňuje rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí) a nemeria ani pridanú hodnotu školy, čiže to, aké zručnosti a vedomosti škola v danom období odovzdala svojim žiakom, a preto komplexne nevypovedá o kvalite školy.

Zdroj: INEKO


.
Toto je čítané

BSK začína s rekonštrukciou cesty zo Závodu smer Tomky

Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja (BSK), začala s rekonštrukciou cesty č. III/1169…

20 rokov