Skalický ortopéd Daniel Vidovič v spolupráci s Holandským kolegom Fransom Kurekom implantovali pacientke do kolena špeciálnu tzv. patelofemorálnu náhradu. Spoločný operačný zákrok je teda výsledkom cezhraničnej spolupráce s nemocnicou FLEVO v Almere v Holandsku.

nemocnica_Skalica_ortoped_Daniel_Vidovic_operacia

Implantácia čiastočnej náhrady kolena navracia pacientovi primeranú zaťažiteľnosť končatiny a pomáha odbúravať bolesť v kolene. Voči totálnej endoprotéze kolenného kĺbu možno voľbu čiastočnej náhrady považovať za šetrnejšie riešenie, nakoľko sú do značnej miery šetrené tkanivá kolena. Zachované zostávajú aj kolenné väzy. Na Slovensku bol zákrok tohto typu realizovaný vôbec po prvý krát a nie je vylúčené, že je to prvý krát v rámci východnej Európy. Poradovník čakateľov na zákrok zatiaľ nie je stanovený.

40 ročná pacientka podstúpila zákrok v pondelok (15. decembra) v dopoludňajších hodinách. Pacientka reagovala bezprostredne po operácii. Pre médiá sa vyjadrila, že sa cíti dobre. Ako uviedol operujúci lekár a tiež námestník pre liečebno-preventívnu starostlivosť D. Vidovič: „Predpokladáme, že v priebehu jedného dňa sa bude môcť pacientka postaviť na nohy, ale konečný efekt operácie sa dostaví približne o 4 až 6 mesiacov. Dovtedy je dôležité primerane koleno zaťažovať a rehabilitovať.“

Zvyšovanie odbornosti lekárov je dôležitým krokom k poskytovaniu kvalitnej zdravotnej starostlivosti. Ortopedický odbor v skalickej nemocnici je toho príkladom. „Veríme, že netradičný operačný zákrok pomôže skvalitniť a uľahčiť život ešte mnohým pacientom s ortopedickými ťažkosťami,“ dodala riaditeľka nemocnice Ing. Renáta Kormanová.

Martina Plášková


.

3D filamenty 2023