policia_auto_pomahat_a_chranit

V prípade záujmu stať sa príslušníkom Policajného zboru si záujemcovia môžu podať svoje žiadosti spolu so životopisom na adresu: Okresné riaditeľstvo PZ v Senici, Moyzesova 1, 905 01 Senica

Príslušníkom Policajného zboru môže byť štátny občan Slovenskej republiky starší ako 18 rokov, ktorý o prijatie požiada, pričom je bezúhonný, spoľahlivý, má minimálne úplné stredné vzdelanie s maturitou, je zdravotne, telesne a duševne spôsobilý na výkon služby, ovláda štátny jazyk a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

Záhorí.sk informovala policajná hovorkyňa Martina Kredatusová.


.
Toto je čítané

Na Mierovom námestí v Malackách vyrastie mestská lúka

Menej prachu, znižovanie teploty, zadržiavanie vlhkosti priamo na mieste a mestské lúky…

BM: Ustekana sobota