Vzdelávanie detí sa v Plaveckom Štvrtku v posledných rokoch stalo jednou z najpálčivejších tém. Majoritná časť obyvateľstva odmieta posielať svoje deti do miestnej školy, viacerí totiž nechcú, aby sa učili v triedach s rómskymi deťmi.

plavecky_stvrtok_zakladna_skola
Základná škola Plavecký Štvrtok. Foto: obecplaveckystvrtok.sk

Rodičia argumentujú tým, že rómske deti sa nevedia v škole správať, napádajú svojich spolužiakov, ničia majetok a neplnia si školské povinnosti. Aj keď mnohí uznávajú, že škola v obci je kvalitná, radšej svoje ratolesti zapisujú na povinnú školskú dochádzku do škôl v okolí. „Samozrejme, s tým súvisia veľké problémy s dopravou detí, ako aj ďalšie ťažkosti so zabezpečením základného vzdelávania a mimoškolských aktivít, ktoré sú spojené s nemalými výdavkami z rodinných rozpočtov,“ vysvetľuje pre týždenník Záhorák starosta Plaveckého Štvrtka Ing. Ivan Slezák.

Vlani rodičia budúcich prvákov spísali petíciu a na samosprávu sa obrátili s požiadavkou zriadiť v obci druhú základnú školu. Obec na základe rozhodnutia zastupiteľstva oslovila riaditeľa súkromných stredných škôl, ktoré v Plaveckom Štvrtku pôsobia, a ten po stretnutí s rodičmi podal na Ministerstvo školstva SR žiadosť o zriadenie súkromnej základnej školy v obci. „Po prvom rokovaní na ministerstve sme nemali príliš veľkú nádej, že žiadosť bude schválená. Napriek tomu sme sa nevzdávali a po mnohých ďalších rokovaniach a písomných zdôvodňovaniach sme nakoniec boli úspešní,“ hovorí Ing. Slezák. Súkromná základná škola v Plaveckom Štvrtku bola do siete základných škôl zaradená od 1. septembra 2015, rozhodnutie ministerstva obec dostala v októbri minulého roka. „Zriaďovateľom školy je PhDr. Miroslav Malík. V škole bude v budúcom školskom roku otvorený prvý aj druhý ročník, čo znamená, že aj terajší žiaci prvého ročníka môžu pokračovať vo vzdelávaní v tejto škole. Verím, že rodičia terajších aj budúcich prvákov ocenia skutočnosť, že po niekoľkých rokoch sa ich deti môžu vzdelávať v obci, kde žijú, spolu s kamarátmi, s ktorými chodili do materskej školy,“ dodal starosta.

Miroslava Kovaríková, partnerský týždenník Záhorák

[callout]

Záhorák – elektronická verzia ročné predplatné

Trvanie: 365 dní
Cena: 15 €
Zákazník zakúpením elektronickej verzie týždenníka Záhorák, získava možnosť si sťahovať elektronickú verziu týždenníka v pdf formáte na jeden rok. Cena ročného predplatného elektronickej verzie je 15 € s DPH.
[/callout]

.

BM: Festival Záhrad