Predjubilejný 49. ročník Výtvarnej Senice 2014/2015 vyvrcholil 20. januára vo výstavných priestoroch Záhorského osvetového strediska v Senici slávnostnou vernisážou spojenou s odovzdávaním ocenení. Pred otvorením výstavy sa za početnej účasti výtvarníkov uskutočnil odborný seminár vedený doc. Milanom Rašlom.

Vytvarna_Senica_2015_minxova
Helena Minxová

Výtvarnú Senicu oboslalo 36 autorov z oboch okresov so 124 výtvarnými dielami v štyroch kategóriách. Odborná porota v zložení doc. akademický maliar Milan Rašla, rektor VŠMU Bratislava, Mgr. Božena Juríčková, výtvarná teoretička, Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica a Mgr. art. Marko Vrzgula, maliar, Bratislava, mala čo porovnávať, mala z čoho vyberať. Porotcovia odborne posúdili a zhodnotili všetky prihlásené výtvarné práce, najlepšie z nich vybrali na výstavu a navrhli udeliť ceny a čestné uznania ôsmim autorom. Hlavnú cenu za celú predloženú kolekciu /Neviditeľná, akryl, Cestou do práce, koláž, Jesennou alejou, akryl, Brieždenie, akryl, Biela, koláž/ získala Helena Minxová zo Senice. V najpočetnejšie zastúpenej vekovej kategórii autorov od 25 do 60 rokov putovali ceny do Štefanova, Skalice, Kopčian a Rybiek. Odniesli si ich Štefánia Haramachová za diela Púšť sveta, Stratený, Jana Hotařová za kombinovanú techniku Raj, Stratený anjel, Peter Pollák za keramiku Strážca pokladov – rak, Strážca pokladov – kobylka a Vlasta Ravasová za koláž Kvetinové zátišie. V tejto kategórii boli udelené aj dve čestné uznania autorom zo Senice – Andrejovi Hyžovi za akryl Hypnotické tornádo a Alene Kováčovej za akryl Aqua variácie I. – II. Spomedzi autorov nad 60 rokov veku porota ako najlepšie ohodnotila a čestným uznaním odmenila výtvarné snaženie Viktora Kmeťa zo Senice /akryl Tatry I. – II./.

Vytvarna_Senica_2015

Diela ocenených autorov postúpia do súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby Trnavského kraja Výtvarné spektrum do Dunajskej Stredy.

Na Výtvarnej Senici sa so svojou tvorbou prezentuje 36 autorov rôznych profesií, ktorých spája láska k výtvarnému umeniu, snaha prostredníctvom neho niečo o sebe vypovedať. Ich tvorba je úprimná, slobodná, krásna.
Výstavu si môžete pozrieť v  Záhorskom osvetovom stredisku v Senici, Vajanského ulica, do 13. februára 2015 v pracovných dňoch od 8,00 do 15,30 hod.

Organizátorom Výtvarnej Senice je Záhorské osvetové stredisko v Senici v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja, ktoré súťaž a výstavu pripravilo s podporou Mesta Senica a Coop Jednoty Senica.

Jaroslava Slezáková


.
Toto je čítané

Zrážkové výkyvy sa stávajú pre Záhorie charakteristickými

Klimatická zmena sa prejavuje na celom Slovensku. Búrky sa vyskytujú už od…

BM Záhada Vedy