Milí levárania a všetci naši priaznivci! DFS Leváranek a FS Leváran vás pozýva na tradičnú fašiangovú obchôdzku v maskách po obci a ostatné akcie súboru v sobotu 14. februára 2015.

fasang_velke_levare_pochod

PROGRAM:
10:00hod. Fašiangový sprievod po Levároch v maskách. Vychádza sa od kultúrneho domu a môže sa pridať každý občan obce v maske.
17:00hod. Vystúpenie DFS Leváranek v sále kultúrneho domu v pásme „Už sa Fašáng krácí, už sa nenavráci…..alebo jak sme basu pochovali“.
18:00hod. Beseda pri cimbale – posedenie v sále KD, kde bude na počúvanie i do tanca hrať Cimbálofka Leváranek.

Vstupné na všetky akcie je ľubovoľné! Občerstvenie je zabezpečené.
Na program Beseda pri cimbale si môžete rezervovať stoly vopred, v kultúrnom dome, v Základnej škole u p. Valachovičovej, alebo na tel. čísle 0905810268. Kto má záujem, aby prišli deti zaspievať a zatancovať priamo pred ich dom, nech si vopred zahlási číslo domu a ulicu na uvedených kontaktoch.

Svetlana Valachovičová


.

BM: Festival Záhrad