Dôvodom nevyplatenia dotácií bol nedostatok finančných prostriedkov, čo bolo spôsobené neplnením bežných príjmov mesta v očakávaných výškach. “Mesto musí v prvom rade zabezpečiť financovanie základných funkcií samosprávy a podľa zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy môže mesto dotácie poskytovať len v prípade, že nedôjde k zvýšeniu celkového dlhu mesta, a preto v novembri 2014 bolo vyplácanie finančných príspevkov na dotácie pozastavené.” povedala pre Záhorí.sk Katarína Poláková z oddelenia sociálnych vecí, bytov, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu z mestského úradu Senica.

Súčasné vedenie mesta urobí všetko preto, aby k podobnej situácii v tomto roku neprišlo. Foto: Revando Mexa, Facebook.com
Súčasné vedenie mesta urobí všetko preto, aby k podobnej situácii v tomto roku neprišlo. Foto: Ravando Mexa

Dotknuté organizácie a združenia museli sľubené “dotácie” uhradiť zo svojich penazí. O financie môžu ešte raz zažiadať v tomto roku. “Spomínané subjekty si môžu podať žiadosť o poskytnutie dotácie z fondu Pro Senica v roku 2015, mali by byť pri schvaľovaní a vyplácaní uprednostnení.” dodala Katarína Poláková.

Cieľom fondu PRO Senica je podpora kultúrnych a telovýchovných aktivít, programov, iniciatív, ako aj riešenie výnimočných potrieb školstva, zdravotníctva a životného prostredia, ktoré nemôžu byť zabezpečené zo štátneho rozpočtu.


.
Toto je čítané
Strategický park Sekule logistika lokalita Mláky

V Sekuliach plánujú logistický park v lokalite Mláky

Obec Sekule zverejnila na svojom webe ↵ oznámenie o prerokovaní návrhu Územného…

BM Záhada Vedy