Lekárska služba prvej pomoci (LSPP) poskytuje všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre pacientov, ktorých zdravotný stav sa náhle zhoršil, ale nemusí im priamo ohrozovať život. Ústavná pohotovostná služba (ÚPS) – Centrálny príjem je určený pre pacientov s vážnym, život ohrozujúcim stavom.

infografika-ako-vyhladat-pohotovost-big infografika-rozdiely-medzi-pohotovostami

ÚPS – Nemocnica Malacky, Duklianskych hrdinov 34
LSPP Malacky, Malé námestie č. 1/a

Zdroj: Nemocnica v Malackách


.

20 rokov