Obyvateľom mesta ako aj návštevníkom predstaví úplne nové moderné vybavenie, kde interiér bude vyplnený vkusným nábytkom, policami a vitrínami so suvenírmi a propagačnými materiálmi. Súčasťou bude aj bezbariérový prístup, ktorý bude dokončený do marca tohto roku a bude poskytovať komfort pri návšteve Turistickej kancelárie tak pre mamičky s kočíkmi ako aj pre imobilných návštevníkov. Počas slávnostného otvorenia sa k prítomným prihovorí primátor Skalice Ing. Ľudovít Barát a prestrihne pásku.

Zdroj: Slovakia.Travel
Zdroj: Slovakia.Travel

Všetky služby, ktoré doteraz Turistická informačná kancelária ponúkala svojim návštevníkom, zostanú zachované. Pracovníci budú aj naďalej poskytovať informácie turistom ako aj obyvateľom nášho mesta týkajúce sa možností využitia voľného času v našom meste, ubytovacích, stravovacích zariadení.

Turistická informačná kancelária bude otvorená každý pracovný deň v čase od 8.00 hod. do 16.00 hod.
Počas letnej turistickej sezóny, ktorá začína 16. 5. 2015 a končí 20. 9. 2015 bude otvorená počas pracovného týždňa od 8.00 hod do 18:00 hod a aj počas víkendov v čase od 10.00 hod do 18.00 hod.

Zdroj: TIK Skalica


.

BM: Ustekana sobota