Z opravnených 147 093 voličov prišlo v sobotu k urnám len 25 153 (17,10%) Záhorákov. Pozrite si účasť na referende v jednotlivých obciach na Záhorí.

Foto: Malacky.sk
Foto: Malacky.sk

Otázky predložené na rozhodnutie v referende 7. februára 2015

  • Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?
  • Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?
  • Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?

.
Toto je čítané

Aquapark Trnava začína letnú sezónu oslavou sviatku detí

Leto je pomaly ale isto za dverami a jednou z prvých možností,…

20 rokov