Všeobecne je známe, že od 1.7. 2013 sú v STK umiestnené záznamové zariadenia (kamery), ktoré zaznamenávajú priebeh kontroly na kontrolnej linke. Zariadenie zosníma začiatok, ukončenie a priebeh kontroly. Kontrolný orgán si môže počas mesiaca pozrieť priebeh kontroly  a vyhodnotiť, či prebehla v súlade s predpismi.

Ľubomír Chropúvka, Matúš Stančik, Daniel Hanus a Dominik Tomašovič
Ľubomír Chropúvka, Matúš Stančik, Daniel Hanus a Dominik Tomašovič

Zaujímalo nás, ako sa prítomnosť kamier prejavila na práci kontrolných technikov.
Podľa vyjadrenia vedúceho odboru dopravy Okresného úradu v Senici Ing. Antona Mošaťa sa zvýšila objektivita pri kontrolách, čo sa prejavilo vo zvýšenom počte nespôsobilých a dočasne spôsobilých vozidiel. Týmto opatrením sa rovnako eliminovalo vykonávanie kontroly bez pristaveného vozidla.

V pôsobnosti nášho odboru dopravy sú STK v Skalici, Holíči a v Senici. Pracoviská sa s daným opatrením vysporiadali pomerne rýchlo a technici si na prácu pod “dozorom” zvykli. Niektoré pracoviská však pokročili trocha ďalej a v záujme skvalitnenia poskytovaných služieb pristúpili i k obmene kontrolných technikov, ako napríklad  v STK Senica, kde vymenili niektorých technikov. Danú skutočnosť nám potvrdil i vedúci STK v Senici Ing. Peter Mach: „Spoločnosť HÍLEK STK, s.r.o. prevádzkuje celkom štyri stanice technickej a emisnej kontroly, z toho dve na Záhorí, v Senici a Malackách. Kamerový systém máme v súlade s vyhláškou MDVRR SR zavedený na všetkých pracoviskách technickej a emisnej kontroly. Prostredníctvom kamerových záznamov je možné skontrolovať prácu technika a odhaliť prípadné chyby, ktoré sám nezaznamenal. Pokiaľ ide o chyby, ktoré mali byť vyznačené ako vážne, príp. nebezpečné, kontrolný technik dostane pokutu v zmysle vyhlášky.
Na základe výsledkov vykonaného interného auditu sme vykonali aj personálne zmeny na našej prevádzke v Senici, kde máme od druhej polovice tohto roka aj nové obsadenie kontrolnej linky. Zmeny sme realizovali v záujme skvalitnenia služieb poskytovaných našim zákazníkom. Aj keď nám priniesli zvýšenie prevádzkových nákladov, tieto sa nijako nepremietli do cien našich služieb, ktoré sa už vyše 4 rokov držia na rovnakej úrovni. Okrem toho sme na prvý štvrťrok 2015 pripravili pre zákazníkov prevádzky v Senici cenový bonus vo výške 5 Eur na každú zrealizovanú technickú kontrolu vozidla. Stačí, ak sa zákazník preukáže akciovým letákom. V ďalších mesiacoch plánujeme spustiť aj službu dovozu a odvozu vozidla. Vozidlo vyzdvihneme priamo u zákazníka, vybavíme všetky úkony a formality a v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste ho odovzdáme naspäť. Veríme, že aj týmto spôsobom sa nám podarí zvýšiť kvalitu našich služieb.“

PR správa


.

BM: Ustekana sobota