Aktivít sa zúčastnilo 90 detí a ich cieľom bolo podnietenie detí k bezpečnému, zodpovednému a efektívnemu využívaniu internetu, mobilných telefónov a iných online technológií.

Deti_a_nebezpecny_virtualny svet_senica

Internet prináša deťom poučenie i zábavu. Tak ako v reálnom živote, aj vo virtuálnom existujú nebezpečenstvá. Obťažovanie, internetové zastrašovanie, získavanie citlivých informácií. Internetové stránky môžu obsahovať aj vulgarizmy alebo informácie podnecujúce k trestnej činnosti, nenávisti či extrémizmu. V praxi sa polícia stretáva so zneužívaním internetu na páchanie rôznej trestnej činnosti. Jej obeťami sa neraz stávajú aj deti.
Prostredníctvom preventívnych aktivít boli deti upozornené na možné riziká internetu a sociálnych sietí a poučené ako im predchádzať.
Polícia ponúka niekoľko základných odporúčaní bezpečného používania internetu:

  • nikdy neposkytujeme osobné údaje, ktoré by mohli byť zneužité,
  • aj pri osobnom kontakte sa bežne predstavujeme menom, ak uznáme za vhodné aj priezviskom, no výhodou internetu je používanie rôznych prezývok – nickov, aliasov,
  • je na zvážení každého, či je vhodné zverejniť svoju fotografiu,
  • fotografia nás identifikuje, no podľa jej obsahu môže byť aj zneužitá, nikdy preto nezverejňujeme a neposielame iným fotografie intímneho charakteru, hoci aj v plavkách pri bazéne, takéto fotografie môžu byť zneužité napríklad na detskú pornografiu alebo vydieranie, pozadie fotografie môže prezradiť, v ktorých miestach sa zdržiavame, výhodou internetu je používanie rôznych ilustračných fotografií – avatarov,
  • nikdy neposkytujeme informácie o svojom súkromí,
  • informácie o súkromí môžu byť tiež rôznym spôsobom zneužité, vlamačov môže zaujímať vybavenie bytu, informácie o tom, kedy nie je nikto doma, preto ani počas dovolenky nezverejňujeme statusy na sociálnych sieťach o našej neprítomnosti, hoci sa chceme pochváliť, že si užívame dovolenku pri mori,
  • osobné stretnutie s neznámou osobou z internetu nemusí byť bezpečné,
  • dôvodom stretnutia môže byť nové priateľstvo s osobou, ktorá nepredstavuje žiadne riziko ale aj s osobou, ktorá môže mať nekalé úmysly, preto je dôležité, aby rodič poznal nie len kamarátov svojho dieťaťa zo školy, krúžku alebo z ihriska, ale rovnako aj na internete, o nadviazaní internetového kontaktu a úmysle osobného stretnutia je potrebné sa s dieťaťom vždy rozprávať a rozhodne o ňom vždy vopred vedieť, mať informácie o osobe, mieste a čase stretnutia a poznať ďalšie okolnosti, je tiež vhodné, aby dieťa internetového priateľa informovalo o tom, že rodičia o stretnutí vedia,
  • prístupové heslá do počítača, emailu a na internetové stránky chránime pred vyzradením,
  • heslo by malo byť bezpečné, na bezpečnom mieste, najlepšie ak si ho pamätáme naspamäť, neodporúča sa aby pozostávalo z reálnych slov, z mena užívateľa, z dátumu narodenia a podobne, v opačnom prípade sa ho môže zmocniť neoprávnená osoba a môže byť zneužité.

Jana Dujková, pracovníčka prevencie kriminality OR PZ v Senici


.
Toto je čítané

V Holíči vzdelávajú seniorov ako sa brániť pred podvodníkmi

V stredu (10.4.) sa v Dennom centre Senior klub Holíč uskutočnila preventívna…

BM: Ustekana sobota