Lávkami pre peších a cyklistov chystá Bratislavský samosprávny kraj spojiť slovenské obce na Záhorí s Rakúskom. Zámer spájania vítajú starostovia všetkých obcí na našej strane Moravy a podporujú všetci starostovia západných mestských častí Bratislavy.

cyklomost_cez_rieku_morava
Cyklomostom Slobody cez rieku Morava v Devínskej Novej Vsi bol verejnosti sprístupnený v lete 2012

Bratislavský samosprávny kraj plánuje financovať lávky v rámci Operačného programu INTERREG VA SK-AT 2014-2020 ako prostriedok podpory trvalo  udržateľnej dopravy.  Cieľom je, aby tieto lávky na rakúskej a aj na slovenskej strane končili priamo v obci a aby tak prechádzajúci mohli plynulo pokračovať v cestovaní integrovanou dopravou. Či už autobusom alebo vlakom.  Práve preto BSK plánuje realizovať lávky len na miestach, kde by nepredstavovali zásadný zásah do chráneného územia.

„Ľudí môžu spojovať len mosty a ja pevne verím, že tie mosty, ktoré sa vybudujú, znovu spoja to, čo Železná opona rozdeľovala. Spojí to obyvateľov jednej aj druhej strany, aby sme mohli pracovne, kultúrne medzi sebou znova vychádzať tak, ako to bolo vždy,“ podporil zámer Bratislavského samosprávneho kraja starosta Vysokej pri Morave Dušan Dvoran.


.
Toto je čítané

V lesoch Senického okresu platí zákaz zakladania ohňa či fajčenia

V lesoch Senického okresu a v ich ochrannom pásme platí od piatkového…

20 rokov