Hrádza na potoku Lakšár nevydržala nápor vysokej vody a v Moravskom Svätom Jáne v lokalite Ciglát sa v nedeľu (6.6.) v niekoľko metrovom úseku roztrhla.

Slovenský vodohospodársky podnik správa povodia Morava  od nedele spevnovali hrádzu a niekoľko metrové roztrhnutie zabezpečovali mechmi  s pieskom.

Slovenský hydrometeorologický ústav aj naďalej očakáva na rieke Morave pretrvávanie vysokých vodných stavov na úrovni druhého stupňa povodňového stupňa.


.

Lapková patrola