Cieľom interatkívneho projektu bolo deti upozorniť na riziká pri užívaní nebezpečných a návykových látok, najmä so zmeraním na tabak, alkohol a marihuanu.

Tvoja_spravna_volba_policia_senica_interaktivny_projekt

Projektu sa zúčastnilo 388 detí tretích a štvrtých ročníkov základných škôl v Senici. Lektorskú činnosť zabezpečovali animátori z Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Senici kpt. Mgr. Jana Dujková a z Centra voľného času detí a mládeže v Senici Oľga Kučková, Ing. Soňa Pastorková a Mgr. Romana Maříková. Projekt inovatívnymi metódami informuje o negatívnych sociálnych, zdravotných a trestnoprávnych vplyvoch alkoholu, tabaku a marihuany. Výstavu tvorí päť prvkov – pracovný stôl, panely tabak, alkohol, marihuana a relaxačný kútik. Všetky prvky zjednocuje spoločná grafika vo forme piktogramov. Animátori poskytovali deťom informácie formou vzájomnej diskusie a pomáhali im pri riešení jednotlivých prvkov dielne.

Prvé užitie alkoholu, cigariet alebo drog sa bohužiaľ odohráva u niektorých jedincov už vo veku 10 až 11rokov a pod ich vplyvom sa dopúšťajú rôznej trestnej činnosti. Najlacnejšia a najúčinnejšia je prevencia a investícia do výchovy detí. Zo strany dospelých je preto dôležitý záujem o deti, o ich životy, radosti i starosti. Samozrejmosťou by malo byť pre každého, aby išiel svojim deťom príkladom.

O preventívnom projekte informovala Jana Dujková, policajný preventistka OR PZ Senica.


.
Toto je čítané

SHMÚ varuje pred prízemným mrazom, môže poškodiť vegetáciu

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal na noc zo stredy (17.4.) na štvrtok…

BM: Ustekana sobota