Pozývame vás na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať vo štvrtok 10. júna 2010 o 19:00 hodine v malej sále kultúrneho domu.

Program
1. otvorenie
2. kontrola uznesení
3. príprava jarmoku
4. informácia o stave projektov financovaných z prostiedkov EÚ
5. rôzne
6. záver

Tešíme sa na Vašu účasť.


.

Labková patrola