Regionálna súťažná prehliadka detskej dramatickej tvorivosti okresov Senica a Skalica sa už po 44. raz uskutočnila 17. marca 2015 v Dome kultúry v Senici. Jej súčasťou bol aj hodnotiaci odborný seminár, počas ktorého bolo pre deti pripravené premietanie rozprávky.

DDS Zádrapky, ZUŠ Senica, Rande, Foto: Jozef Húšek
DDS Zádrapky, ZUŠ Senica, Rande, Foto: Jozef Húšek

Deti z detských divadelných súborov zo Skalice, Senice a Radošoviec sa snažili presvedčiť o svojom talente, podať čo najlepší výkon. Najviac sa to podarilo Martinovi Kočárikovi z detského divadelného súboru Drak, pracujúcemu pri Obecnom úrade v Radošovciach a ZUŠ v Skalica, ktorý získal diplom za stvárnenie postavy malého Noa v inscenácii Príbeh malého Noa. Odborná porota v zložení doc. Mgr. Mirka Čibenková-Nvotová, dramaturgička Divadla Jána Palárika v Trnave a pedagogička VŠMU v Bratislave a Martin Peterich, divadelný režisér, redaktor a dramaturg Rozhlasu a televízie Slovenska v Bratislave, najvyšším 1. miestom ohodnotila a do krajskej súťaže detskej dramatickej tvorivosti Trnavského kraja Senická divadelná jar odporučila divadelné predstavenie Viky, ktorú uviedol detský divadelný súbor Studnička zo ZUŠ v Skalici v réžii Mgr. Jany Kutalovej. Súbor Zádrapky zo ZUŠ v Senici vedený Mgr. art. Lindou Petrákovou, ArtD. sa do Senického zrkadielka Anky Gamanovej zapojil s dvomi autorskými pantomimickými scénickými miniatúrami. Vtipnej miniatúre Ó Fortuna sa ocenenie neušlo, zato Rande bolo ocenené 1. miestom a právom postupu do krajskej súťaže. Príbeh malého Noa autora Johna Boyne zahral detský divadelný súbor Drak z Radošoviec a ZUŠ v Skalici a domov si deti odniesli diplom za pekné 2. miesto. Novovzniknutý detský divadelný súbor Bodka, združujúci deti zo ZŠ v Skalici na Vajanského ulici, uviedol príbeh o láske na motívy Jána Navrátila Svetovládne blchy, za ktoré mu odborná porota udelila 3. miesto.

DDS Drak, Radošovce, Skalica, Príbeh malého Noa, Foto: Jozef Húšek
DDS Drak, Radošovce, Skalica, Príbeh malého Noa, Foto: Jozef Húšek

Na súťažnej prehliadke detskej dramatickej tvorivosti Trnavského kraja Senickej divadelnej jari, ktorá bude 15. apríla opäť v Dome kultúry v Senici želáme zástupcom okresov Senica a Skalica – detskému divadelnému súboru Zádrapky zo ZUŠ v Senici a detskému divadelnému súboru Studnička zo ZUŠ v Skalici veľa úspechov.

DDS Studnička, Skalica, Viky, Foto: Jozef Húšek
DDS Studnička, Skalica, Viky, Foto: Jozef Húšek

Regionálnu súťažnú prehliadku detskej dramatickej tvorivosti Senické zrkadielko Anky Gamanovej pripravili Trnavský samosprávny kraj – Záhorské osvetové stredisko v Senici a Mestské kultúrne stredisko v Senici s podporou Mesta Senica, Coop Jednoty, SD Senica a zriaďovateľov súborov.

Jaroslava Slezáková, ZOS Senica


.
Toto je čítané

Turistická informačná kancelária Malacky sa presťahovala

Od pondelka (20. 5.) je Turistické informačná kancelária (TIK) Malacky otvorené na…

20 rokov