Z uvedeného dôvodu oslovuje polícia občanov, ktorí majú o prácu v Polícii záujem, aby si zaslali svoje žiadosti spolu so životopisom na adresu: Okresné riaditeľstvo PZ v Senici, Moyzesova 1, 905 01 Senica

policia_auto_pomahat_a_chranit

Príslušníkom Policajného zboru môže byť štátny občan Slovenskej republiky starší ako 18 rokov, ktorý o prijatie požiada, pričom je bezúhonný, spoľahlivý, má minimálne úplné stredné vzdelanie s maturitou, je zdravotne, telesne a duševne spôsobilý na výkon služby, ovláda štátny jazyk a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

Záhorí.sk informoval Vladislav Jopek riaditeľ OR PZ v Senici.


.

BM: Festival Záhrad