NAUČME SA UČIŤ je občianske združenie, ktoré vykonáva poradenstvo a nápravu problémov nielen pre deti so zdravotným znevýhodnením, ale aj pre bežných žiakov s ťažkosťami v učení, správaní, pozornosti, pre žiakov školsky neprospievajúcich a podobne.

Špeciálne výchovno-vzdelávacie a poradenské centrum cecentru pre deti a mládež NAUČME SA UČIŤ o.z. poriada letné školy:

LETNÁ ŠKOLA PREDŠKOLÁKA
Cieľom letnej školy je pripraviť predškolákov k rozvíjaniu vlastností a zručností potrebných pre plynulý prechod z MŠ do prvého ročníka ZŠ.
Termín: júl – august 2015
Spôsob výučby:
– 2 x týždenne, 2 vyučovacie hodiny
– individuálne alebo skupinovo (max 3 deti v skupine)

LETNÚ ŠKOLU PRE ŠKOLÁKOV
Cieľom letnej školy je hravým a zábavným spôsobom zopakovať učivo ročníka, ktoré dieťa ukončilo a rozvíjať vlastnosti a zručnosti potrebné pre plynulý prechod do ďalšieho ročníka ZŠ.
Termín : júl – august 2015
Spôsob výučby :
– 2 x týždenne, 2 vyučovacie hodiny
– individuálne alebo skupinovo (max 3 deti v skupine)

Miesto konania : Inkubátor Malacky, 4.poschodie,č.d. 511
Kontakt a bližšie informácie : PaedDr. Ľubica Sedláková
mobil : 0914 118 856
email : naucmesaucit@gmail.com
Pre deti bude zabezpečený pitný režim, občerstvenie, pomôcky.
Prihlasovať deti je možné už teraz.

Lubica Sedláková


.
Toto je čítané

Mladí senickí dobrovoľníci sa pripojili k celoslovenskému Týždňu dobrovoľníctva

Senickí dobrovoľníci združení v zoskupení Senica 2.0 sa zapojili do Týždňa dobrovoľníctva.…

20 rokov