Množstvo dutín od koreňového systému, cez kmeň až po kostrové konáre, početné zlomy konárov, výtoky, prítomnosť hmyzu, hniloba a iné defekty boli dôvodom k obavám z jej zlyhania. V bežnom prípade sa pri takto poškodenej drevine realizuje výrub. Keď sa Vám však na takýto strom pozrie arborista Jakub Kováč, na bežné riešenie zabudnite.

senica_stara_morusa_oz_kozel
Takto narušený strom je totiž okrem iného i dôležitým a hodnotným biotopom. Dutiny a rozkladajúce sa drevo môžu poskytovať životný priestor pre mnohé živočíchy, napríklad vtáctvo, netopiere, hmyz… Vďaka Jakubovej myšlienke, ktorú sme s nadšením začali rozvíjať a realizovať, rozhodli sme sa zo starej moruše vytvoriť hmyzí a vtáčí hotel. Idea pozostávala z ponechania takej časti stromu, ktorá by prestala byť pre svoje okolie nebezpečná a z umiestnenia viacerých  búdok a kŕmidiel na takto upravený strom.
Koruna moruše musela byť teda z bezpečnostných dôvodov radikálne zredukovaná, aby boli čo najviac odľahčené defektné kostrové konáre. V žiadnom inom prípade nie je možné korunu takto zosadiť, jedine vtedy, ak sa skutočne jedná o alternatívu k výrubu. Jakub ešte i v tejto situácii ponechával na strome množstvo ľahučkých mladých výhonkov, aby strom nestratil šancu zazelenať sa a poskytnúť svetu svoje sladučké morušové plody.

stara_morusa_senica_oz_kozel
Po potrebnej redukcii a uprataní priestoru pod stromom prišlo na rad šindľovanie – zastrešovanie veľkých rezných rán a dutín a montáž deviatich búdok a kŕmidiel. Nespočetné množstvo zlezení a vylezení na strom pri rozmiestňovaní vtáčích domčekov bolo náročné a únavné. Vďaka Jakubovej húževnatosti a šikovnosti a bezpochýb  i motivácie z realizácie krásnej myšlienky, bolo dielo dokončené ku vzájomnej spokojnosti a radosti. Medzitým sme ešte stihli komunikovať so žiackymi kolektívmi i zvedavými okoloidúcimi a odprezentovať im náš projekt.

oz_kozel_stara_morusa_senica
Moruša zostáva zachovaná v maximálnej možnej miere, alegoricky vyzdobená vtáčími domčekmi. Strom sám o sebe poskytuje dostatok úkrytov pre život vtáctva a hmyzu, búdky sú akýmsi zvýraznením i výtvarným dotvorením myšlienky pre zachovanie dreviny ako biotopu. Keďže sa jedná o netypickú úpravu stromu, pre lepšie vysvetlenie myšlienky i kvôli náučnému významu sme v jeho blízkosti umiestnili aj informatívnu tabuľu.
morusa_senica_oz_kozel
Pre pokračovanie ďalšieho morušového života za Záhorskou galériou, dali sme Zemi novú nástupníčku – mladučkú morušu bielu. Stalo sa tak 22. apríla 2015, symbolicky na Deň Zeme, ktorý mal síce iba 24 – hodinové trvanie, ale vďaka našim dvom rozdielnym morušovým stromom, neprestane pretrvávať ani počas ďalších dní.

Ševčíková Dana, OZ KOZEL


.

BM: Festival Záhrad