Základným pravidlom podujatia bola konverzácia čisto v anglickom jazyku, aby si študenti mohli vyskúšať, aké to je byť v “anglickom prostredí”, aby ich situácia prinútila využiť svoje vedomosti a motivovala ich k ďalšiemu štúdiu.

The_English_day_SOSS_Via_Humana_Skalica

Študenti Via Humana ukázali žiakom 1. ZŠ svoju školu, samozrejme v angličtine, po ukážke školy sa spolu zoznámili a vyskúšali si niektoré situácie, ako napríklad nakúpiť, opísať svoje plány. Samozrejme všetko v angličtine.
Spoločne strávené dopoludnie bolo zároveň príležitosťou pre študentov zoznámiť sa s inými žiakmi, porozprávať sa a zároveň sa spolu vzdelávať.

The_English_day_SOSS_Via_Humana_Skalica_3
Obe skupiny študentov pod vedením Bartala a Filipovej ukázali, že napriek tomu, že v štúdiu angličtiny sú ešte začiatočníkmi, nechýba im odvaha a motivácia k štúdiu a v budúcnosti určite budú vedieť angličtinu využiť v zamestnaní, v živote.

Toto podujatie je aktivitou, ktoré má v pravidelných intervaloch priniesť študentom možnosť, aby si svoje teoretické vedomosti anglického jazyka vyskúšali v reálnej situácii, čo je vec, ktorá veľmi chýba v reálnej školskej praxi.

Výsledkom potom je, že absolventi našich škôl napriek dlhoročnému štúdiu nedokážu uplatniť svoje vedomosti v praxi, lebo im chýba komunikačná prax. A práve preto treba organizovať takéto podujatia, na ktorom by si študenti mohli vyskúšať a uplatniť svoje znalosti.

The_English_day_SOSS_Via_Humana_Skalica_2
Veríme tomu, že pri pravidelnom opakovaní konverzačných dopoludní v angličtine vylúčime tento problém a naši študenti budú schopní hneď po ukončení školy využiť svoje vedomosti a nestratia sa vo svete práce.

Rastislav Bartal


.
Toto je čítané

Prístup k optickému internetu v Senici by sa mohol čoskoro zlepšiť

Prístup obyvateľov mesta Senica k optickému internetu by sa mohol zlepšiť. Predpokladá…

20 rokov