Ekodukt sa bude nachádzať v úseku medzi križovatkami Kúty a Malacky. Jeho úlohou bude zachovať migračné trasy pre zver v rámci Alpsko-Karpatského koridoru a prepojiť slovenské a rakúske populácie skupín živočíchov, ako srnec hôrny, jeleň obyčajný, jazvec lesný, líška hrdzavá či rys ostrovid.

zelený_most_dialnica_D2

Vybudovaním zeleného mosta vznikne nad existujúcou diaľnicou komunikačný priestor pre migrujúcu zver, ktorá bude bezpečne prevedená na druhú stranu diaľnice. Zároveň by malo prísť k zníženiu počtu nehôd zapríčinených kolíziou zveri s vozidlami. V rámci výstavby ekoduktu budú na povrchu mosta vysadené nízke stromy a kríky, a v čelách bude vybudovaná protihluková clona slúžiaca aj ako ochrana proti oslneniu zveri. Cena za zákazku je vo výške 5,98 milióna eur bez DPH, pri vyhlasovaní tendra diaľničiari odhadovali náklady na výstavbu mosta v hodnote 9,51 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty. Výstavba ekoduktu bude spolufinancovaná z rozpočtu Európskych spoločenstiev a trvať by mala 304 kalendárnych dní.

Ideálne riešenie
Na cestách Záhoria v súčasnosti každoročne dochádza k stovkám kolízií, spôsobených lesnou zverou. Podľa slov tajomníka Regionálneho organizácie Slovenského poľovníckeho zväzu Senica Jozefa Bachratého ide najčastejšie o raticovú zver – srnce, jelene a daniele, ale tiež aj o diviakov. Najhorším úsekom je cesta Senica – Jablonica a ďalej sú to úseky Senica – Lopašov a Kúty – Brodské. Dôvodov, prečo zver končí pod kolesami áut, je viacero. Okrem ruje, kvôli ktorej migruje, sú to aj hluční hubári či motorky a štvorkolky, ktoré zver vyháňajú z lesa. Ďalšou príčinou je hľadanie si potravy a osev kukurice hneď pod lesom, v blízkosti ciest. Množstvo zvierat každoročne zahynie aj na diaľnici D2. Zabrániť v prístupe na cestu by im mali ploty, tie však nie sú pozdĺž celého úseku, prípadne sú na niektorých miestach poškodené. Problémom je aj to, že ploty síce ochránia zver pred zranením či usmrtením motorovými vozidlami, zároveň jej ale znemožňujú migráciu a dochádza tak k izolovanosti populácií, ktoré bez osviežovania genetickej informácie degenerujú. Ideálnym riešením tak zostáva práve budovanie ekoduktov.

Miroslava Kovaríková, partnerský týždenník Záhorák

[callout]

Záhorák – elektronická verzia ročné predplatné

Trvanie: 365 dní
Cena: 15 €
Zákazník zakúpením elektronickej verzie týždenníka Záhorák, získava možnosť si sťahovať elektronickú verziu týždenníka v pdf formáte na jeden rok. Cena ročného predplatného elektronickej verzie je 15 € s DPH.
[/callout]

.

3D filamenty 2023