Medzi záľuby akademického maliara Michala Tillnera patrilo zbieranie starožitností – ľudových predmetov bežnej každodennej potreby z juhozápadného Slovenska, ktoré pod vplyvom modernizácie slovenských domácností pomaly strácali svoju funkciu a stávali sa iba dekoratívnymi predmetmi. Takto vznikla veľká zbierka petrolejových lámp, ručných mlynčekov, žehličiek, keramiky, hrncov, dreveného náradia… Tillner ju celú daroval v roku 1975 (krátko pred svojou smrťou) mestu Malacky, ktoré z nej zriadilo múzeum. Múzeum pôvodne sídlilo v priestoroch historického mlyna, od roku 2006 sa nachádza v Mestskom centre kultúry na Záhoráckej ulici 1919.

muzeum_tillner_1

Program začína v piatok 15. mája 2015 otvorením a voľným vstupom do Múzea Michala Tillnera. O 11.00 h a 15.00 h budú voľné vstupy so sprievodcom do krýpt pod františkánskym kostolom. Medzi 15.00 h a 17.00 h budú svoje výrobky a pracovné postupy prezentovať umeleckí remeselníci – Klub paličkovanej čipky pri CVČ Malacky, patchwork, pletenie z papiera, umelecké drotárstvo, výroba keramiky, maľovanie na hodváb.

muzeum_tillner_2

Program pokračuje o 17.00 h besedou s bývalými a súčasnými pracovníkmi, priateľmi a podporovateľmi múzea o jeho histórii, súčasnosti a víziách do budúcnosti, po ktorej budú o 19.00 h nasledovať obľúbené Potulky večernými Malackami (od Froncovho mlyna ku kryptám). Zakončenie slávnostného dňa bude opäť v priestoroch múzea výstavou Svetlo Tillnerových lámp a príjemným posedením pri rozsvietených desiatkach petrolejových lámp. Počas celého dňa budú prebiehať prezentácie o živote a diele Michala Tillnera.

Každý záujemca o históriu a Malacky je srdečne pozvaný stráviť v našom múzeu pohodovú atmosféru.

MCK Malacky


.

3D filamenty 2023