Ojedinele očakáva výskyt búrok s krúpami, ktoré predstavujú potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity.

Ticho pred "búrkou (Závod 31.3.) , Foto: Katka Tomkuliaková‎
Ticho pred “búrkou (Závod 31.3.) , Foto: Katka Tomkuliaková‎

Meteorológovia upozorňujú, že s búrkami môžu byť spojené krátkodobé, ale intenzívne lejaky, pri ktorých môžu úhrny zrážok dosiahnuť hranicu 20 až 40 milimetrov a nárazy vetra rýchlosť 17 až 25 metrov za sekundu.

Pri búrkach je možný aj výrazný, prechodný vzostup vodných hladín na malých tokoch a výskyt povodňových úkazov mimo tokov ako stekanie vody zo svahov či zatápanie pivníc a podchodov.


.

BM: Ustekana sobota