Súťaž je postupová – trojstupňová – ocenení a odporučení autori odbornou porotou z regionálnych kôl súťaže postúpili do krajského kola súťaže a následne do celoštátneho kola súťaže.

vystava_amfo_2015_zahorske_muzeum_skalica

Poslaním krajskej súťaže a výstavy je vytvoriť podmienky pre zhodnotenie, konfrontáciu výsledkov súčasnej tvorby amatérskych fotografov v Trnavskom kraji; verejnou prezentáciou súťažných prác na výstavách motivovať záujem širokej verejnosti o fotografie rôzneho regionálneho pôvodu, tematického, žánrového zamerania, formálneho a technického spracovania a tak prispieť k rozvoju amatérskej fotografie na Slovensku; odborno-vzdelávacou časťou podujatia – rozborovým seminárom – rozvíjať vedomostný a umelecko-odborný rast amatérskych tvorcov.

Prihlásení autori súťažia so svojimi fotografickými prácami v troch základných skupinách: dospelých autorov – nad 21 rokov, autorov od 16 do 21 rokov a  autorov do 16 rokov, pričom v každej skupine sa súťaží v kategórii: čiernobiela fotografia, farebná fotografia a multimediálna prezentácia fotografií. Tiež bola v tomto roku vyhlásené NOC tematická kategória, a to Rodina.

Do tohtoročného 19. ročníka krajskej súťažnej výstavy neprofesionálnej fotografickej tvorby AMFO 2015 postúpilo 54 autorov – fotografov Trnavského kraja s 264 fotografickými prácami. Z toho v skupine autori nad 21 rokov 60 čiernobielych fotografií, 107 farebných fotografií a 3 multimediálne prezentácie od 37 autorov. V skupine autori od 16 do 21 rokov 26 čiernobielych fotografií, 24 farebných od 12 autorov, v skupine autori do 16 rokov 4 čiernobiele, 10 farebných fotografií od 5 autorov. V tematickej kategórii Rodina to bolo 21 čiernobielych a 9 farebných fotografií od 5 autorov.

Predložené fotografické práce posudzovala porota odborníkov, umeleckých fotografov a pedagógov z Bratislavy Mgr. art. František Tomík, Mgr. Rudolf Lendel a doc. MgA. Jozef Sedlák, ktorá rozhodla o výsledkoch, postupe do celoštátneho kola a zostavila výstavnú kolekciu fotografických prác.

Miesto: Záhorské múzeum v Skalici, Námestie slobody 13
Dátum: štvrtok 11. júna o 16:00 hod. – výstava potrvá do 5. júla

Viera Juríčková


.
Toto je čítané

Muž v Holíči mieril na autá dlhou airsoftovou zbraňou

Na hlavnom ťahu medzi mestom Holíč a hraničným priechodom s Českou republikou…

BM: Ustekana sobota