Colníci v Brodskom kontrolovali šesť zásielok, ktoré pochádzali z Číny. Určené boli na slovenský a český trh.

fejky_brodske_2

Pri kontrole tovaru vzniklo podozrenie z porušovania práva duševného vlastníctva ochranných známok Disney, BABYLISS, SWIVEL SWEEPER, Hasbro, Lego, Nicer Dicer atď.

Colníci preto zadržali:
35 094 hračiek,
2 990 hrebeňov pre psov a mačky,
2 432 kuliem na vlasy,
2 400 elektrických zmetákov,
1 310 bezdrôtových akumulátorových vysávačov,
751 ručných kuchynských krájačov.

Odhadovaná škoda, ktorá by vznikla predajom týchto falzifikátov na trhu ako originálnych výrobkov bola predbežne vyčíslená na takmer 1 150 000 eur.

fejky_brodske

Svoje podozrenie colníci bezodkladne oznámili aj zástupcom majiteľov ochranných známok, ktorí potvrdili, že ide o falšovaný tovar. Práve oni teraz rozhodnú o ďalšom postupe. Majú možnosť vyjadriť sa, či súhlasia so zničením tovaru alebo podajú návrh na súd vo veci falšovania ochrannej známky.

Osobe, ktorá porušila zákon o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi, môže uložiť colný úrad pokutu od 3 000 eur do 67 000 eur podľa závažnosti a druhu porušenia. Za opakované porušenie uloží colný úrad pokutu až do výšky 135 000 eur.

„Upozorňujeme spotrebiteľov na riziko kupovania falzifikátov, ktoré je najväčšie najmä v súvislosti s detskými hračkami. Tie totiž svojim vyhotovením, kvalitou spracovania alebo zložením môžu byť pre zdravie nebezpečné,“ dodala Švárna.


.
Toto je čítané

Amfiteáter v Senici dostane novú podobu

Koncom mája sa v Trnave rokovalo o schválení projektových zámerov, ktoré sa môžu spolufinancovať…

20 rokov