Zabavia sa s rozprávkovými bytosťami, ktoré majú pre ne pripravené veselé úlohy, v lese deti absolvujú indiánsku cestu odvahy, ktorú pre ne pripravili indiánske babičky – budú chodiť po lane, brodiť sa po rieke, triafať šiškami na terč a cválať na koníkoch.


Za svoju odvahu a statočnosť dostanú zázračnú „ živú vodu“, sladkú odmenu a diplom, ktorý im bude pripomínať toto krásne športové dopoludnie.

Indiánsky deň organizuje každoročne kabinet telesnej výchovy, ktorý pôsobí od roku od roku 1998 pri materských školách v okrese Skalica. V tom čase sa organizovali športové dopoludnia, pri ktorých deti absolvovali disciplíny hod do diaľky, skok z miesta, beh cez prekážky, štafetový beh a jazdu na bicykli.


Od roku 2002 sa športové dopoludnie nazýva Indiánsky deň – cesta odvahy, zo štadióna sa presunulo do prírody, športové disciplíny sa zmenili, deti už medzi sebou nesúťažia, ale absolvujú vytýčenú trať v lese, kde sú pre ne pripravené úlohy od indiánskych babičiek – chôdza po lane upevnenom medzi stromami 30 cm nad zemou, hod šuškami na terč, chôdza po stupienkoch, cval na koníkoch a „živá“ voda, za ich absolvovanie dostanú od indiánskych babičiek značku na tvár, takže do cieľa prídu ako ozajstní indiáni, čo je i dôkaz, že disciplíny zvládli. V okolí chaty Amor majú deti zábavu s rozprávkovými bytosťami, sú to žiaci z dramatického krúžku zo Základnej školy Mallého ul. v Skalici, ktorí majú pre deti zábavno športové úlohy. O zábavu sa stará i dídžej, aby bolo celé dopoludnie veselo. Športového dopoludnia sa
môže zúčastniť z každej materskej školy 10 detí, takže spolu nás býva okolo 270.

Vedúca kabinetu je od roku 2003 Jana Jurášová – zástupkyňa MŠ Skalica pracovisko Pri potoku, členiek z radov učiteliek materských škôl v okrese Skalica je 15.

František Morong


.

Je ok, ak nie si ok BSK