Rodičia sú presvedčení, že reklama na verejných priestranstvách by mala mať svoje hranice. Pohoršenie v nich vzbudili predovšetkým billboardy erotického salónu, ktorý svoje služby propaguje napríklad pri kruhovom objazde v smere na Holíč.

billboard_veseli_nad_moravou_hrasne
Foto: Miguel Tesárik

,,Záleží nám na morálnom a duševnom dobre našich maloletých detí. Billboardy sú médiá, ktoré sa nedajú prepnúť alebo vypnúť, nezobrazujú sa až po 22. hodine. Ako matky a otcovia sa nechceme prizerať, ako spoločnosť na každom kroku vnucuje deťom a mladistvým sex a nahotu.

Cieľom billboardov erotického salónu je upútať pozornosť verejnosti a v konečnom dôsledku zvýšiť svoj zisk. Cieľom nás, občanov mesta, a vás, našich zástupcov, by mala byť ochrana mravných hodnôt mladšej generácie a dbanie na ich primeraný zdravý vývoj,“ píše sa v liste, adresovanom vedeniu senickej samosprávy. Mladé senické rodiny si uvedomujú, že reklamné plochy sú majetkom súkromných firiem, zodpovedné orgány mesta preto žiadajú, aby stanovili pravidlá pri umiestňovaní reklám na území mesta, a v prípade nevhodných reklám žiadali o ich odstránenie.

Miroslava Kovaríková, partnerský týždenník Záhorák

[callout]

Záhorák – elektronická verzia ročné predplatné

Trvanie: 365 dní
Cena: 15 €
Zákazník zakúpením elektronickej verzie týždenníka Záhorák, získava možnosť si sťahovať elektronickú verziu týždenníka v pdf formáte na jeden rok. Cena ročného predplatného elektronickej verzie je 15 € s DPH.
[/callout]

.

Osobnosti kraja BSK