Výstavu senickej výtvarníčky, členky klubu výtvarníkov SenArt, pripravil Trnavský samosprávny kraj – Záhorské osvetové stredisko v Senici pri príležitosti nedávneho životného jubilea autorky.

helena_Minxova_vytvarnicka

Na slávnostnej vernisáži tvorbu Heleny Minxovej predstavila kurátorka výstavy Mgr. Božena Juríčková, odborná pracovníčka Záhorskej galérie Jána Mudrocha v Senici. V kultúrnom programe vystúpil pedagóg ZUŠ v Senici Jaroslav Jankovič.
Helena Minxová sa so zanietením, intenzívne a úspešne venuje výtvarnej tvorbe. V posledných rokoch sa pravidelne zapája do regionálnej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarná Senica, kde doteraz vždy získala cenu, v tomto roku hlavnú. Už tretí rok po sebe jej tvorbu ocenili aj na krajskej súťaži neprofesionálnej výtvarnej tvorby Trnavského kraja Výtvarné spektrum v Dunajskej Strede. V rokoch 2013 a 2014 Helena Minxová vystavovala spolu s ďalšími najlepšími neprofesionálnymi výtvarníkmi Slovenska na celoštátnej výstave Výtvarné spektrum v Trenčíne, v tomto roku do celoštátnej súťaže postúpila opäť.

Na svojej prvej samostatnej autorskej výstave sa Helena Minxová, prezentuje 41 výtvarnými dielami zobrazujúcimi krajinu, prírodu, kvetinové či folklórne motívy, nechýbajú zátišia. Námety čerpá zo svojho okolia, z prostredia, v ktorom autorka žije a citlivo vníma. Z techník sú zastúpené akryl, koláž, tempera a ceruzka. Pestrú, oku lahodiacu výstavu plnú farieb a energie si môžete pozrieť v Záhorskom osvetovom stredisku v Senici do 3. júla 2015 v pracovných dňoch od 8,00 do 15,30 hod.

Jaroslava Slezáková, ZOS Senica


.
Toto je čítané

Na Mierovom námestí v Malackách vyrastie mestská lúka

Menej prachu, znižovanie teploty, zadržiavanie vlhkosti priamo na mieste a mestské lúky…

BM: Ustekana sobota