Cieľom uvedeného projektu bolo viesť deti edukačnými aktivitami k zníženiu dopravných nehôd zapríčinených nevhodným správaním sa detí na cestách.

kurz_dopravnej_vychovy_v_Senici_2

Teoretická i praktická príprava sa uskutočnila v mesiacoch máj a  jún 2015 v  priestoroch Autoškoly PROGRES Senica. Do preventívneho projektu bolo zapojených 285 detí prvých a druhých ročníkov základných škôl v pôsobnosti okresu Senica. Návšteva dopravného ihriska priamo v autoškole, kde sa deti oboznámili s prostredím, v ktorom sa získavajú vodičské preukazy, je u detí veľmi obľúbená. Deti sa za prítomnosti polície učili pravidlá cestnej premávky. Veľmi radi sa vžili do role cyklistov a kolobežkárov. Teoretická časť bola zameraná na získanie základných vedomostí, zručností a návykov bezpečného správania sa detí v rôznych dopravných situáciách. Spojená bola aj s osvetou o význame nosenia bezpečnostných a reflexných prvkov. Praktický výcvik na dopravnom ihrisku umožnil deťom uplatniť poznatky a zručnosti, ktoré získali počas teoretickej časti.

kurz_dopravnej_vychovy_v_Senici

Veríme, že získané poznatky v oblasti dopravnej výchovy budú pre deti dobrým základom pre ich bezpečný každodenný pohyb v cestnej premávke.

Jana Dujková


.
Toto je čítané

Seničania podpisujú petíciu proti prevádzke na spracovanie plastového odpadu

Petíciu proti podnikateľskému zámeru spoločnosti SETECO, s. r. o. vybudovať v Senici…

BM: Ustekana sobota