Krojované sprievody v našich mestách určite nie sú bežným javom, a tak bola sprievodu venovaná pozornosť širokej verejnosti. Čo sa vlastne dialo?

Slnovrat-Via-Humana-Skalica

Po roku študenti tejto školy pod vedením Mgr. Slavomíry Masrnovej predviedli predstavenie v rámci Slávnosti letného slnovratu s názvom „Keď mi prišla karta narukovať“, ktoré bolo venované téme slovenských regrútov a 1. svetovej vojny. Kombinácia divadla, videoprojekcie a ľudového tanca zaujala divákov plného Domu kultúry a celé predstavenie bolo sprevádzané potleskom.

Celú akciu poctili svojou návštevou aj primátor Skalice Ing. Ľudovít Barát, prednosta okresného úradu Skalica Ing. Marián Honza CSc. a  prihovorila sa nám riaditeľka školy Mgr. Dana Dorothea Mikulová.
Predstavenie Slnovratu býva každoročnou slávnosťou a oslavou ľudových tém v škole SSOŠ Via Humana. Táto akcia sa stala tradíciou od roku 2000, kedy bola zorganizovaná prvý raz. Každoročne k inej téme. Tento rok vybrala tvorkyňa programu – Mgr. Masrnová – tému regrútov a 1. svetovej vojny, čo v čase prebiehajúcej mobilizácie v susednej Ukrajine je téma veľmi aktuálna. Samozrejme predstaveniu predchádzala príprava, kedy študenti po malých krôčikoch trénovali pre dnešnú generáciu nezvyklé, možno už aj zabudnuté tanečné kroky regrútskych tancov a pesničiek. Výber ukážok zo slovenských filmov v rámci videoprojekcie veľmi úzko korešpondoval s celým predstavením, miestami ho viedol, ako keby predstavenie na javisku bolo pokračovaním filmu. Prepojenie všetkých troch prvkov vytvorilo zaujímavé predstavenie, ktoré nám ukazuje, akou tragédiou pre rodiny je odchod mužov do vojny, bez ohľadu na to, za akým „vznešeným“ cieľom. Vo svetle súčasných udalostí mimoriadne aktuálna téma, varovný prst, aby sme nepripustili opakovanie sa historických omylov. Aby v dôsledku celosvetových kríz a konfliktov naši terajší študenti a mládež namiesto rozvíjania si vlastného života a kariéry nemuseli so zbraňou v ruke prelievať svoju a cudziu krv za niekoho politické ciele.

Slnovrat-Via-Humana-Skalica_2
Táto pekná tradícia týmto rokom v škole Via Humana určite nekončí, podľa vyjadrení jej tvorkyne a vedenia školy, ktoré na toto predstavenie poskytuje priestor, aj samotných študentov, sa aj na budúci rok môžeme tešiť na ďalšie predstavenie, zase na inú tému. Pripomínanie si tradícií má veľký význam pre našu mladú generáciu, aby neupadli do zabudnutia. Sme veľmi radi, že v škole Via Humana sú tradície integrálnou súčasťou vyučovania. Takto si mladí ľudia pripomínajú dedičstvo našich starých otcov.

Rastislav Bartal a Izabela Mikulová


.
Toto je čítané

V Holíči vzdelávajú seniorov ako sa brániť pred podvodníkmi

V stredu (10.4.) sa v Dennom centre Senior klub Holíč uskutočnila preventívna…

BM: Ustekana sobota