Pozývame Vás na Letný tanečný slnovrat, ktorý sa uskutoční dňa 20. júna 2010 t.j. v nedelu o 14.00 hod. pred Obecným úradom v Kútoch.

Účinkujú: žiaci ZUŠ Gbely-Kúty-Petrová Ves, ako hostia vystúpia Mirka Partlová, Martin Madej a Janko Slezák, ktorý budú spievať muzikálové piesne.

Bufet bude otvorený v reštaurácii u Cugú. Srdečne Vás všetkých pozývame. V prípade nepriaznivého počasia sa podujatie uskutoční v kinosále Kultúrneho domu.

Tradícia Letného slnovratu (svätojánska noc)
Táto noc je známa aj ako Svätojánska a je jednou z najkratších v roku. Vďaka jej kresťanskému nádychu sa slávila „silnejšie“ než filipojakubská noc (Beltain), a postava sv. Jána sa stala veľmi populárnou, hoci tento svätec nemá s týmto sviatkom nič spoločné. Pôvodne to bola noc plná čarov a mágie, radosti z rastu rôznych plodov a ohne sa zapaľovali na počesť slnečného boha.
Samozrejme, aj k tomuto dňu sa viaže mnoho pranostík, ako – „na svätého Jána, otvára sa k letu brána“. Mladí sa schádzali u svätojánskych ohňov a spoločne preskakovali vatru, pričom (u dievčat) tomu predchádzal kúpeľ, či už skutočný v potoku, alebo symbolický v „rose“ na lúke. Bola to záruka plodnosti v budúcnosti. Taktiež sa týmto spôsobom dalo zbaviť nešťastia či choroby. (K tomuto účelu sa nosili určité byliny, semiačka či korene vo vrecúšku, ktoré sa potom spálilo v ohni) V rozprávkach sa počas tejto noci otvárajú tajomstvá hôr, ukazujú sa poklady a všetky tajomné bytosti (ako víly či škriatkovia) tancujú, aby ukázali cestu k nim. A vraj je možné porozumieť aj reči zvierat…

Letný slnovrat 21. jún
Letný slnovrat je jav, kedy Slnko vrcholí v nadhlavníku na obratníku Raka. Znamená to, že slnečné lúče dopadajú kolmo na 23,5° rovnobežku severnej geografickej šírky. Je pomenovaný podľa ročného obdobia, ktoré spôsobuje na severnej pologuli. Nastáva zvyčajne 21. júna.

Zdroj: kuty.sk, deeweenka.szm.com a wikipedia.org


.

INAT Rezanie laserom