Farmárske trhy majú podporiť domácich lokálnych producentov, ktorých rozmanité výrobky plné jedinečných chutí a vôní majú prispieť k priamemu predaju, spoznaniu producenta a spotrebiteľa, čo vnáša do vzťahu producent – spotrebiteľ nový rozmer a hlavne spätnú väzbu. Informuje mestská stránka Senica.sk.

farmarske_trhy_senica_ovocinar_foto_mesto_senica
Foto: Mesto Senica

„Mesto Senica vyšlo s iniciatívou, aby sa aj u nás konali farmárske trhy, ktoré by jednak zviditeľnili domácich producentov, ale priniesli aj kvalitné čerstvé potraviny k spotrebiteľovi čo najkratšou cestou. Mnohé z našich regionálnych produktov sú ocenené značkami kvality,“ informoval zástupca primátora Senice Ján Hurban.

Farmárske trhy  pripravuje žilinská firma, ktorá zabezpečí na Námestí oslobodenia v Senici stánky pre všetkých predajcov. Lokálni záujemcovia o účasť na farmárskych trhoch sa môžu informovať na Mestskom úrade.

Zdroj: Senica.sk


.
Toto je čítané

ZUŠ-kárky z Malaciek sú majsterkami Európy

Žiačky tanečného odboru Základnej umeleckej školy v Malackách získali tri zlaté miesta…

20 rokov